Kapliczka na "Puchałach"


Kapliczka położona jest na obszarze łąkowo-leśnym zwanym Puchałami od nazwiska dawnego mieszkańca tej okolicy. Liczy sobie około 200 lat i została zbudowana w czasah wojen napoleońskich przy trakcie łączącym majątki możnowładców polskich z Zagórza koło Kłobucka. Od czasów budowy do 1850r. tereny te należały do Mariana Przymanowskiego z Zagórza. Kapliczka służyła swym mieszkańcom a także dawała schronienie przygodnym wędrowcom. W późniejszych czasach spełniała rolę kapliczki wiejskiej gdyż znajdowała się na terenie przyciółku wsi Ostrowy zwane Puchałami, w którym mieszkały rodziny Kotów i Szewczyków. W późniejszym czasie ze względu na duże szkody rolne czynione przez ziwrzynę łowną i napady rabusiów mieszkańcy przenieśli się do Ostrów. Tradycja mówi, że kapliczkę wykonał jeden z mieszkańców przysiółka dla swej chorej córki Anny, w któej się modliła, dlatego kapliczka związana jest z kultem św. Anny-matki Najświętszej Marii PAnny, któej odpust przypada na dzień 26 lipca. Kapliczka przechodziła różne koleje, była niszczona, okradana i odnawiana. Przyczyną niszczenia jest przekaz ustny jakoby w pobliżu znajdował się zakopany skarb przez powstańców z 1863r., ale to wymysł ludzki jakich tysiące w całej Polsce. Według przekazu ustnego najbardziej przebiegłych poszukiwaczy skarbów spotkały różne życiowe niepowodzenia. Obecnie kapliczka znajduje się na obszarze miasta i gminy Kłobuck we wsi i parafii Łobodno.

Zachowajmy się więc przy zwiedzaniu kapliczki z godnością miejsca i kulturą.

Copyright © 2002-2023 Ikar, All Rights Reserved