Historia Parafii


Wieś Ostrowy stanowiła własność królewską i przez Władysława Jagiełłę była nadana proboszczowi Miedźna jako jego uposażenie.

29 maja 1922r. biskup kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki utworzył tu parafię wydzielając jej teren z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie. Na kościół została adoptowana w 1922 r. remiza strażacka staraniem pierwszego administratora parafii ks. Adama Borka. Obiekt ten został rozebrany w 1940 r. po wybudowaniu nowej świątyni staraniem ks. Władysława Derbisa w latach 1937-39. Poświęcił ją 16 lipca 1939 r. ks. Zygmunt Zawadzki, dziekan kłobucki.

Kościół szczęśliwie przetrwał pożar prawie całej wioski spowodowany działaniami wojennymi 1-2 września 1939. Po 1945 r. dokończono jego budowę i wyposażono wnętrze. Został konsekrowany 28 czerwca 1964 r. przez biskupa Stanisława Czajkę. Ks. Kazimierz Sowała pokrył kościół blachą ocynkowaną, wstawił podwójne metalowe okna z witrażami w nawie głównej (tę ostatnią inwestycję już rozpoczął ks. Wojciech Galon).

Staraniem ks. Henryka Marciniaka (1981-91) kościół został odmalowany i wyposażony w witraże w prezbiterium i boczne ołtarze w nawie głównej, przebudowane prezbiterium, kaplica boczna i zakrystia, wymieniona cała stolarka kościoła, wykonana elewacja zewnętrzna. Cmentarz przykościelny i cmentarz grzebalny zostały ogrodzone zgromadzono też znaczną część materiałów budowlanych na nową plebanię...

[więcej]
Copyright © 2002-2023 Ikar, All Rights Reserved