Lata 1915-1957


Po 1915 roku przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego. Na murach spalonej dworskiej owczarni na Górce wykonano bardzo wysoki dach kryty strzechą, gdzie znalazła miejsce jedna duża sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.

W roku 1918 jużw niepodległej Polsce szkoła obejmuje nauczaniem około 250 dzieci, do 5 klas. W dniu 3 maja 1924 roku nastepuje odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki, a szkole nadano jego imięz okazji 40-lecia.

Od 1927 roku następuje remont budynku szkolnego na Górce. W tym stanie budynek przetrwał d o1959 roku.

Z uwagi na poziom organizacyjny szkoły do roku 1935 (5 klas) część młodzieży uczęszczała do klasy szóstej i siódmej Szkoły Podstawowej w Miedźnie.

W 1937/38 po raz pierwszy w swej historii szkoła otrzymuje nowy stopień organizacyjny i staje się szkołą siedmioklasową stopnia trzeciego. W tym czasie szkoły były liczne i do szkoły uczęszczało ponad 300 dzieci.

Korzystając z pomocy sąsiedzkiej w r. szk. 1937/38 i 1938/39 do tutejszej szkoły do kl. VI i VII uczęszczała grupa młodzieży z Kocina Starego.

Przed II wojną światową poczyniono starania związane z budową nowej szkoły w Ostrowach. Sprawy były bardzo zaawansowane ale przerwała je wojna. Wybuch wojny przyniósł wielkie spustoszenia. Wieś została zniszczona w 55%.

Po zakończeniu działań wojennych 2 października 1939 roku Niemcy włączyli teren naszej szkoły O.S. Ober Schleisen (Góny Śląsk) i zezwolili na prowadzenie szkoły w bardzo trudnych warunkach materialnych i ogólnego przygnębienia...

[więcej]
Copyright © 2002-2023 Ikar, All Rights Reserved