Lata 1957-1994


Po wieloletnich staraniach w roku 1957 rozpoczęto budowę szkoły, którą ukończono w 1959r. W pierwotnej wersji szkoła miała "stanąć" na starym placu szkolnym zwanym Górką. Ze względu na trudny dojazd i niekorzystne położenie zmieniono lokalizację na obecną.

Dnia 27 lipca roku szkolnego 1959/60 na jubileusz 75-lecia istnienia szkoły z Narodowej Akcji Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego zostaje oddany do użytku dawno oczekiwany obiekt szkolny. Nowej szkole nadano imię Hanki Sawickiej. Na te czasy jest to nowoczesna placówka z salami lekcyjnymi, gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną, świetlicą, biblioteką, pokojem nauczycielskim oraz dwoma mieszkaniami dla nauczycieli. W szkole powstają nowe oddziały, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. Uroczystość oddania szkoły wywarła wielkie wrażenie na zgromadzonych przedstawicielach władz powiatowych, młodzieży szkolnej, na miejscowej ludności. Wydarzenie to stało się historycznym faktem w dziejach wsi Ostrowy.

W dniu 31 grudnia 1960 roku do Ostrów "przypłynęła wielka oświata" po raz pierwszy w murach szkoły zaświeciła żarówka elektryczna, zagrało radio i na ekranie telewizora ukazał się obraz.

W roku szkolnym 1960/61 zostaje zorganizowana w Ostrowach Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która w tej formie przetrwała do roku szkolnego 1966/67. Od roku 1967/68 przyjęła status Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

W drugiej połowie lat 1960 przypadła "złota dekada" rozwoju szkoły. Szkoła Podstawowa wraz z Zasadniczą Szkołą Rolniczą liczy 350 uczniów i 18 nauczycieli. Występuje problem mieszkań, w związku z czym w listopadzie 1968 roku Gromadzka Rada Narodowa w Ostrowach podjęła uchwałę o budowie Domu Nauczyciela. Budowę zakończono w 1972 roku.

W roku szkolnym 1966/67 w Polsce następuje reorganizacja szkolnictwa podstawowego i średniego.Po raz pierwszy w swej historii szkoła osiąga ośmiostopniowy (klasowy) stopień organizacji.

Od 1966 roku w istniejącej klubo-kawiarni w Ostrowach rozwija się życie kulturalne. Młodzież interesuje się w dużym stopniu muzyką, piosenką i historią okolicy. Przy szkole podstawowej działa Związek Harcerstwa Polskiego przy współpracy nauczycieli. Harcerze brali udział w obozach, wycieczkach krajoznawczych, zawodach sportowych. Udzielali pomocy osobom starszym i samotnym. Korzystali z własnego ośrodka wypoczynkowego w Antoniach koło Popowa.

W roku 1974-1975 w budynku szkolnym ma miejsce montaż instalacji centralnego ogrzewania i sanitariów. Dokonano remontu wnętrza szkoły, dachu poprzez przełożenie dachówki na budynku głównym oraz ułożono płyty eternitowe na sali gimnastycznej. Budynek otrzymał nową elewację.

W 1984 roku Rada Sołecka wspomaga działanie szkoły w budowie asfaltowego boiska. Obiekt ten poprawił warunki uprawiania sportu.

[więcej]
Copyright © 2002-2023 Ikar, All Rights Reserved