Początki szkolnictwa w Ostrowach nad Okszą


Pierwsza Elementarna Szkoła Ludowa mieściła się w arendzie dworskiej. Posesja i będące na niej budynki otrzymały nazwę "Posady szkolnej". Budynek posiadał jedna salę lekcyjną, sień i izbę dla nauczyciela. Nauka dla dzieci odbywała się równolegle w dwóch grupach według zaawansowania w czytaniu, pisaniu i rachunkach. Lekcje trwały cały dzień, do południa w języku rosyjskim, po południu w języku polskim. Którego języka nauczyciel uczył więcej zależało od jego postawy moralnej i patrioycznej. Rok szkolny trwał 3-4 miesiące w czasie późnej jesieni i zimy. W czasie wiosny i lata młodzieżmusiała pracować, gdyż warunki życia w tych latach były bardzo trudne. Na naukę mogło uczęszczać tylko 1 lub 2 dzieci z rodziny, wybierano zatem najzdolniejszych. Założenie szkoły w Ostrowach przyjęto z początku niechętnie, rozumowano: "jak będzie dużo uczonych panów, to mogąoni przywrócić pańszczyznę". W wyżej wymienionym bydynku szkoła mieściła się 9 lat.

W poźniejszych latach wzrosła liczba dzieci uczacych się, w związku z czym mieszkańcy wsi Ostrowy zakupili we wsi Biała budynek drewniany. Przewieziono go i postawiono na placu po dworskim zwanym "Górką". Posiadał on bardzo dużą salę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Dnia 13 czerwca 1915 pożar zniszczył całkowicie budynek szkoły w Ostrowach. Sale lekcyjne umieszczono wtedy w budynkach wynajętych na wsi.

Copyright © 2002-2023 Ikar, All Rights Reserved