Hala Sportowa w Ostrowach nad Okszą


Z początkiem sierpnia 2009 roku rozpoczęła się budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą. Wykonawcą wybranym w przetargu została firma:
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import "KROMAR" Export
Marian Krotla
ul. Oleska 280
42-161 Starokrzepice,
która zaoferowała za przedmiot zamówienia kwotę:
- 2 706 499,81 zł netto
- 3 301 929,77 zł brutto

Zdjęcia z listopad 2010:
Zdjęcia z wrzesień 2010:
Zdjęcia z czerwiec 2010:
Zdjęcia z kwietnia 2010:
Copyright © 2002-2023 Ikar, All Rights Reserved